Miksi SAFe parantaa tekemistä niin paljon?

Aug 27, 2014, 10:34 PM

Yli 50%:n parannus läpimenoajoissa, 100% projekteista budjetissa ja aikataulussa, 25%:n parannus asiakastyytyväisyydessä... SAFen käytöstä saadut kokemukset tuntuvat uskomattomilta. Miten tällaiset parannukset ovat ylipäänsä mahdollisia? Kysymys on kuitenkin asiakasyritysten mittaamista tuloksista.

Tulokset perustuvatkin Lean Flow -ajattelun *) ja ketteryyden käyttöönottoon koko yrityksen laajuudelta. Tällöin:

Siirrytään pois kaikenlaisista siiloista

Olipa kyseessä Scrum-tiimien siilot tai johdon bunkkerit, on niistä siirryttävä pois. SAFe järjestää tekemisen arvovirtojen mukaisesti. Tekeminen helpottuu kun samaan yrityksen arvovirtaan työtä tekevät ihmiset ovat samassa organisaatiossa (tai virtuaaliorganisaatiossa), tapaavat toisiaan säännöllisesti ja saavat yhtäläisen ohjauksen. Ylenmääräisten koordinaattoreiden tarve poistuu, riippuvuudet voidaan ratkaista ruohonjuuritasolla ilman rikkinäistä puhelin -efektiä ja välikäsiä.

Parannetaan tuottavuutta automatisoimalla töitä

Arvovirtojen mukaan järjestäytyminen tekee Lean-ajattelun mukaisen hukan näkyväksi ja huomio kiinnittyy etenkin odottelun aiheuttamiin viiveisiin. Jos yksi koodaaja laittaa tunnin ajattelutyötä ja hikeä, kuinka monta yksikköä työtä tarvitaan ennen kuin koodi on integroitu, testattu ja julkaistu? Vai tapahtuuko tämä automaattisesti ja koodaria tukien? Tehokas ympäristö on myös tuottava ympäristö, ja työn tekeminen on hauskempaa.

Puretaan päällekkäisten projektien aiheuttamat pullonkaulat

SAFessa projekteista on luovuttu, tai ne ovat olemassa enintään virtuaalisina olioina sillä projektin käynnistäminen ja päättäminen on turhaa hukkaa. Tekeminen järjestetään jatkuvaksi, ja kaikki työ priorisoidaan. Pyritään poistamaan se odotteluaika, joka kuluu projektista toiseen siirtymiseen tai työn siirtämiseen eri erikoistuneiden tekijöiden välillä.

Tehdään pienemmissä erissä

Asiat valmistuvat nopeammin, kun yhteen tekemiseen kerrallaan saa keskittyä kunnolla ja tehdä sen valmiiksi asti. Vasta sitten otetaan uutta työn alle. Työn puskemisen sijaan koitetaan saada jatkuva tekemisen virta aikaiseksi.

Hyödynnetään nopeaa palautetta kaikessa tekemisessä

Tehdään oikeampia asioita kun jokaisella tasolla ja kaikesta tekemisestä pyydetään palautetta. Asioita viedään nopeammin eteenpäin, ja keskeneräisestäkin pyydetään palautetta, sillä yhdessä tekeminen tuottaa nopeammin paremman tuloksen kuin yksin pitkään puurtaminen.

SAFe laajentaa ketterän tekemisen periaatteet koko organisaatioon. Entinen tapa tehdä on tehotonta. Käynnissä on iso murros, jossa kaikki ohjelmistonkehitys siirtyy kokonaisketterään malliin, ihan niin kuin valmistava tuotanto on massiivisesti siirtynyt Lean-menetelmien käyttöön.

Mitatut tehokkuusparannukset tarkoittavat sitä, että kymmenen vuoden päästä vesiputouksella tekeviä taloja ei enää ole.

*) Reinertsen D, The Principles of Product Development Flow: Second Generation Lean Product Development.

Kirjoittajasta

Maarit Laanti toimii Nitorin koulutus- ja valmennusliiketoiminnan pääkouluttajana ja edistää Lean-Agile -ajattelua asiakkaiden konsultoinnin ohella aktiivisena puhujana alan konferensseissa. Hän on myös sertifioitu SAFe-kouluttaja ja yksi SAFe-menetelmän kehittäjistä. Maarit on väitellyt tohtoriksi ketterien menetelmien laajamittaisesta hyödyntämisestä ja hänellä on yli 25 vuoden kokemus ohjelmistoalalta.