Muutoksentekijä-valmennuspolku

Valmennuspolku kehittää kykyäsi toimia organisaatiossasi muutoksentekijänä. Opit perusteet ketterästä toimintatavasta sekä käytäntöjen että periaatteiden tasolla. Saat myös tukea resilienssin eli muutoskyvyn kehittämiseen organisaatiossasi. Polulla opit ryhmätyömenetelmiä, joiden avulla voit oivalluttaa ihmisiä tekemään parempaa yhteistyötä ja ratkomaan yhteistyön esteitä. Polku kehittää erityisesti kykyäsi toimia ja ohjata erilaisia ryhmätilanteita, yksilölliset tarpeet huomioiden.

teddy-kelley-125924-unsplash.jpg


Organisaation muutos kohti ketteryyttä tarvitsee tuekseen persoonia, jotka toimivat muutoksen ajureina ja puolesta puhujina. Kun ketterään muutokseen kytketään organisaation resilienssin eli muovautumiskyvyn kehittäminen, saadaan aikaan kokonaisuus, joka tukee organisaation adaptiivista ja tulevaisuussuuntautunutta toimintatapaa. Kyky fasilitoida ryhmätilanteita varmistaa sen, että organisaatiossa työstetään muutosta yhdessä, ja hiljaisimmatkin saavat mielipiteensä kuuluville.

MUUTOKSENTEKIJÄ-VALMENNUSPOLKU SISÄLTÄÄ 3 KOULUTUSPÄIVÄÄ:

 1. Agile People Operations 6.-7.10.2020 – opi ketterän toimintatavan perusteet
 2. Resilientti organisaatio 20.-21.10.2020 – sopeudu muutokseen ja hallitse stressitilanteita
 3. Fasilitointi kehittämisen tukena 3.-4.11.2020 – oivalluta ihmiset tekemään asioita yhdessä

Valmennuspolun toteutustapa on vuorovaikutteinen. Workshop-muotoista työskentelyä siivittävät lyhyet luennointiosuudet. Valmennus toteutetaan kokonaan etänä. Moduulit ovat aamupäivisin klo 8:30 - 12:00.

KENELLE:

Voit toimia ketterässä organisaatiossa kehittäjäroolissa, esimiestehtävissä tai tukitoiminnoissa. Voit parhaillaan harkita, olisiko ketterä ja muutoksiin sopeutuva toimintatapa sinun organisaatiossasi hyvä tapa toimia. Voit olla konkari, joka hakee uutta suuntaa ja uusia ajatuksia työn organisoinnille yrityksessäsi, tai voit tulla kasvuyrityksestä, joka haluaa varmistaa modernin ja muutoksiin sopeutuvan tavan organisoitua yrityksen alkutaipaleelta saakka.

Toimialasi voi olla ohjelmistokehitykseen liittyvä, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Voit aivan yhtä hyvin olla intohimoinen julkisen sektorin toiminnan kehittäjä – ketteryydellä, resilienssillä ja fasilitointitaidoilla on paljon annettavaa myös sinulle.

MIKSI:

Ketterä toimintatapa, organisaation resilienssi eli muovautumiskyky ja fasilitointi eli ihmisten oivalluttaminen yhdessä tekemiseen ovat toinen toistaan tukevia organisaatioiden tulevaisuuden kyvykkyyksiä. Niiden oppiminen edistää organisaation kykyä menestyä kehittyvässä toimintaympäristössä, ja muotoutua sellaiseksi työpaikaksi, jossa ihmiset viihtyvät ja kokevat työn olevan merkityksellistä ja sujuvaa. Kurssilla pääset keskustelemaan organisaation kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä muiden samoja asioita pohtivien kanssa. Halutessasi voit työstää kurssin kuluessa oman organisaatiosi kehittymissuunnitelmaa.

Yksilötasolla on havaittu, että ketteryyden ja resilienssin yhtäaikainen kehittäminen vähentää muutoksesta aiheutuvaa stressiä ja parantaa muutoksessa onnistumisen todennäköisyyttä – siksikin resilienssin kehittäminen sopii erittäin hyvin ketterän muutoksen tueksi! Fasilitointi puolestaan auttaa ryhmää saavuttamaan toiminnalleen asettamansa päämäärät luomalla rakennetta ja jäntevyyttä yhteiseen tekemiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun.

LYHYESTI:

 • Koulutuksen kesto: Koko muutoksentekijä-valmennuspolku (3 pv / 6 etämoduulia), yksittäinen koulutuspäivä (1 pv / 2 etämoduulia).
 • Osallistujamäärä: 8-20 henkilöä
 • Hinta:
  • Muutoksentekijä-valmennuspolku: 1950€ (+alv) per osallistuja
  • Yksittäinen koulutuspäivä: 760€ (+alv) per osallistuja
 • Peruutusehdot: Osallistumisen voi peruuttaa 14 vuorokautta ennen kurssin alkamista veloituksetta. Mikäli perut osallistumisesi alle 14 vuorokauden sisällä kurssin alkamisesta, veloitamme sinulta 50% kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi.
 • Maksu: Vain laskulla

Voit osallistua joko koko muutoksentekijä-valmennuspolkuun tai yksittäiseen aihekokonaisuuteen. Ilmoittautuminen kaikkiin vaihtoehtoihin tapahtuu alla olevan kalenterin kautta

Aika
Ajankohta
Sijainti
Koulutus
Muutoksentekijä-valmennuspolku
6.10-4.11.2020
08:30 - 12:30
Online

Asiakkaamme palaute

Nitorin Muutoksentekijä-valmennusohjelma on ollut hieno tilaisuus tutkiskella itseään, organisaation kulttuuria ja resilienssiä. Voin lämpimästi suositella kokonaisuutta kaikille uudistajille ja uudistushenkisille. Tämä setti kannattaa ottaa haltuun jos #agiletransformation #peopleops läikähtää! Minna Janhonen inspiroi: “Jos ketteryys ei ole mindsetissä, sitä ei ole”.

Heidi Kannisto, Head of Unit, Digital Services, Kela IT Services

Valmentaja

Profile_trainer_Minna_Janhonen.jpegMuutoksentekijä-valmennuspolun päävalmentajana toimii Lean Agile Coach, organisaatioiden tutkimuspohjaisen kehittämisen ammattilainen Minna Janhonen, jonka intohimona on edistää organisaatioiden kykyä uudistaa toimintaansa ketterästi ja kestävästi.

KOULUTUSPÄIVIEN KUVAUKSET


Agile People Operations

OPI KETTERÄN TOIMINTATAVAN PERUSTEET

Tämä on ensimmäinen osa kolmiosaista muutoksentekijä-valmennuspolkua. Koulutuksessa käymme läpi ketterää toimintatapaa viiden toisiaan täydentävän lähestymistavan avulla: rakenne, prosessit, ihmiset, strategia ja arvot.

Koulutuksen lähestymistapa perustuu moderniin ajatteluun ihmisestä organisaation keskeisenä voimavarana, jonka kehittymistä voidaan tukea valmentavan johtamisen avulla. Tämän vuoksi haluamme puhua People Operationsista, emme Human Resource Managementista. Vastaavasti organisaatiota tarkastellaan emergenttinä, jatkuvasti uudistuvana toimintaympäristönä.

Tämän osion käytyäsi voit toimia ketteryyden eteenpäinviejänä omassa yrityksessäsi, olitpa sitten esimies, johtaja, henkilöstöammattilainen, kehittäjä tai muuten aktiivinen ja kiinnostunut työpaikkasi muutoksentekijä!

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

 • Taustaa työn organisoinnin historiasta ja nykypäivästä: Mitä voimme oppia työn organisoinnin historiasta? Mitkä tekijät tekevät ketteryydestä hyvän tavan organisoida työtä nykypäivänä?
 • Millaisia ovat ketterän toimintatavan rakenteet? Perehdymme ketterän toimintatavan käytäntöihin, kuten priorisointiin, työn rajaamiseen ja aidon moniosaajatiimin rakentamiseen sekä menetelmiin, joilla tällaista työtapaa voidaan tukea (kanban, scrum).
 • Agile People Operations – millaiset prosessit tukevat ihmisten työtä ketterässä organisaatiossa? Perehdymme HR:n toimintaan, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä itseohjautuvuuteen osana ketterän organisaation toimintaa.
 • Miten ketterä toimintatapa edistää osallisuutta ja työn merkityksellisyyttä?
 • Miksi ketterä muutos vaatii kulttuurin muutosta?

OPPIMISTAVOITTEET:

Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on perustiedot organisaation ketteryydestä ja ketterästä ajattelutavasta. Osallistujat ovat peilanneet ketteriä toimintatapoja oman organisaationsa nykyiseen toimintatapaan, valinneet kehittämiskohteita ja rakentaneet seuraavia konkreettisia askelia kohti oman organisaation ketteryyden edistämistä.


Resilientti organisaatio

kehitä muovautumiskykyä

Organisaation resilienssillä tarkoitetaan taitoa, joka auttaa yritystä, organisaatiota tai yksikköä pysymään toimintakykyisenä erilaisissa uusissa tilanteissa, toipumaan muutoksista nopeasti, sekä sopeutumaan ja menestymään uusissa olosuhteissa.

Resilienssi perustuu kolmen organisaation ydinkyvykkyyden kehittämiseen. Nämä ovat ihmisiä arvostava johtaminen ja kulttuuri, vuorovaikutuksen rakentaminen sekä muutoskyvyn oppiminen. Koulutuksessa käymme läpi perusteet kaikista näistä kolmesta resilientin organisaation ydinkyvystä.

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

 • Mitä resilienssi tarkoittaa, ja miksi se on tärkeä taito organisaatiolle nykypäivän muuttuvassa maailmassa?
 • Resilientti organisaatiokulttuuri: Millainen johtaminen ja kulttuuri edesauttavat resilienssin kehittymistä organisaatiossa?
 • Resilientti ekosysteemi: Miten verkostoista voi saada tukea muutostilanteissa selviytymiseen? Millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia ne voivat tarjota? Käymme konkreettisesti läpi sitä, miten toimintaympäristömme vaikuttaa organisaatiomme toimintaan.
 • Muutosvalmiuden oppiminen: Miksi tilannetietoisuus ja tulevaisuustaitoidot ovat tärkeitä organisaation jatkuvuutta edistäviä tekijöitä?
 • Resilienssi ja ketteryys: Millä tavoin resilienssi ja ketterä toimintatapa tukevat toinen toisiaan konkreettisesti?

OPPIMISTAVOITTEET:

Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on perustiedot organisaation resilienssistä, resilientistä ajattelutavasta sekä resilienssin edistämisen hyödyistä. Osallistujat ovat kehittäneet ensimmäisiä ideoita siitä, millä tavalla resilienssiä voi edistää omassa organisaatiossa.


Fasilitointi kehittämisen tukena

OIVALLUTA IHMISET TEKEMÄÄN ASIOITA YHDESSÄ

Erityisen hyvin fasilitointi sopii tilanteisiin, joissa kaikkien ääni halutaan kuuluville ja osaaminen käyttöön, ja kun tarvitaan ryhmän yhteistä päätöstä ja päämäärään sitoutumista. Fasilitoinnin avulla saadaan esille osallistujien tietoa, osaamista ja kokemuksia. Sen avulla osallistujien omistajuus ja sitoutuminen lisääntyy.

Tässä koulutuksessa keskitymme käymään läpi fasilitoinnin perusperiaatteita ja tasoja, erityisesti virtuaaliseen fasilitointiin keskittyen. Kun yhteistyö tapahtuu virtuaalisesti, kokoukset ja työpajat tarvitsevat enemmän rakennetta ja huomiota. Oikein valitut työkalut, prosessit ja menetelmät ovat avainroolissa menestyksekkään työpajan läpiviennissä. Kurssilla teet fasilitointisuunnitelman valitsemaasi workshoppiin tai kokoukseen. Saat myös käyttöösi koosteen hyväksi havaitsemistamme, helposti itsenäisesti omaksuttavista fasilitointimenetelmistä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

 • Mitä fasilitointi on?
 • Miten valitset oikeat fasilitointimenetelmät kuhunkin tilanteeseen? Oman työpajan tai kokouksen fasilitoinnin suunnittelu.
 • Osallistaviin menetelmiin (me-we-us, brainstorming, retrospective, jne.) ja työkaluihin (MS Teams tai Zoom, Mural, Miro) tutustuminen
 • Miten kehittyä fasilitaattorina? Minä fasilitaattorina ja toimivan vuorovaikutuksen rakentajana.

OPPIMISTAVOITTEET:

Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on perustiedot fasilitoinnin merkityksestä ryhmätilanteiden ohjauksessa, perustaidot fasilitointisuunnitelman tekemiseen sekä ryhmien rakentavan vuorovaikutuksen edistämiseen.

Tarkista kurssikalenterista kaikki tarjoamamme kurssit.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

phone-negative.svg 010 205 3777email-negative.svg courses@nitor.com