Muutoksentekijä-valmennuspolku

Valmennuspolku kehittää kykyäsi toimia organisaatiossasi muutoksentekijänä. Opit perusteet ketterästä toimintatavasta sekä käytäntöjen että periaatteiden tasolla. Saat myös tukea resilienssin eli muutoskyvyn kehittämiseen organisaatiossasi. Polulla opit ryhmätyömenetelmiä, joiden avulla voit oivalluttaa ihmisiä tekemään parempaa yhteistyötä ja ratkomaan yhteistyön esteitä. Polku kehittää erityisesti kykyäsi toimia ja ohjata erilaisia ryhmätilanteita, yksilölliset tarpeet huomioiden.

teddy-kelley-125924-unsplash.jpg


Muutoksentekijä-valmennuspolku kehittää kykyäsi toimia organisaatiossasi muutoksentekijänä. Opit perusteet ketterästä toimintatavasta sekä käytäntöjen että periaatteiden tasolla. Saat myös tukea resilienssin eli muutoskyvyn kehittämiseen organisaatiossasi. Polulla opit ryhmätyömenetelmiä, joiden avulla voit oivalluttaa ihmisiä tekemään parempaa yhteistyötä ja ratkomaan yhteistyön esteitä. Polku kehittää erityisesti kykyäsi toimia ja ohjata erilaisia ryhmätilanteita, yksilölliset tarpeet huomioiden.

MUUTOKSENTEKIJÄ-VALMENNUSPOLKU SISÄLTÄÄ 3 KOULUTUSPÄIVÄÄ:

 1. Agile People Operations 6.10.2020 – opi ketterän toimintatavan perusteet
 2. Resilientti organisaatio 20.10.2020 – sopeudu muutokseen ja hallitse stressitilanteita
 3. Fasilitointi kehittämisen tukena 3.11.2020 – oivalluta ihmiset tekemään asioita ja ratkomaan ristiriitoja yhdessä

Valmennuspolun toteutustapa on vuorovaikutteinen. Workshop-muotoista työskentelyä siivittävät lyhyet luennointiosuudet.

KENELLE:

Voit toimia ketterässä organisaatiossa tukitoiminnoissa, kehittäjäroolissa tai esimiestehtävissä. Voit parhaillaan harkita, olisiko ketterä ja muutoksiin sopeutuva toimintatapa sinun organisaatiossasi hyvä tapa toimia. Voit olla konkari, joka hakee uutta suuntaa ja uusia ajatuksia työn organisoinnille yrityksessäsi, tai voit tulla kasvuyrityksestä, joka haluaa varmistaa modernin ja muutoksiin sopeutuvan tavan organisoitua yrityksen alkutaipaleelta saakka.

Toimialasi voi olla ohjelmistokehitykseen liittyvä, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Voit aivan yhtä hyvin olla intohimoinen julkisen sektorin toiminnan kehittäjä – ketteryydellä, resilienssillä ja fasilitointitaidoilla on paljon annettavaa myös sinulle.

MIKSI:

Ketterä toimintatapa, organisaation resilienssi eli muutoskyky ja fasilitointitaidot eli ihmisten oivalluttaminen yhdessä tekemiseen ovat toinen toistaan tukevia organisaatioiden tulevaisuuden kyvykkyyksiä. Niiden oppiminen edistää organisaation kykyä menestyä kompleksisessa, alati muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä sellaiseksi työpaikaksi, jossa ihmiset viihtyvät ja kokevat työn olevan merkityksellistä ja sujuvaa.

Ketterän toimintatavan omaksuminen auttaa organisaatiota keskittymään siihen, mikä tuottaa sille suurinta arvoa, ja karsimaan sellaisia tehtäviä, jotka eivät tue tätä päämäärää. Tuotteet tai palvelut ovat perinteistä mallia nopeammin asiakkaiden saatavilla ja niiden laatu on aiempaa parempi. Vastaavasti organisaation resilienssillä on todettu olevan yhteys kassavirtaan, kannattavuuteen ja tuottavuuteen.

Yksilötasolla on havaittu, että ketteryyden ja resilienssin yhtäaikainen kehittäminen vähentää muutoksesta aiheutuvaa stressiä ja parantaa muutoksessa onnistumisen todennäköisyyttä – siksikin resilienssin kehittäminen sopii erittäin hyvin ketterän muutoksen tueksi! Fasilitointi puolestaan auttaa ryhmää saavuttamaan toiminnalleen asettamansa päämäärät luomalla rakennetta ja jäntevyyttä yhteiseen tekemiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun.

LYHYESTI:

 • Koulutuksen kesto: Koko muutoksentekijä-valmennuspolku (3 pv), yksittäinen koulutuspäivä (1 pv).
 • Osallistujamäärä: 8-20 henkilöä
 • Hinta:
  • Muutoksentekijä-valmennuspolku: 1950€ (+alv) per osallistuja
  • Yksittäinen koulutuspäivä: 760€ (+alv) per osallistuja
 • Peruutusehdot: Osallistumisen voi peruuttaa 14 vuorokautta ennen kurssin alkamista veloituksetta. Mikäli perut osallistumisesi alle 14 vuorokauden sisällä kurssin alkamisesta, veloitamme sinulta 50% kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi.
 • Maksu: Vain laskulla

Voit osallistua joko koko muutoksentekijä-valmennuspolkuun tai yksittäiseen työpajapäivään. Ilmoittautuminen kaikkiin vaihtoehtoihin tapahtuu alla olevan kalenterin kautta

Aika
Ajankohta
Sijainti
Koulutus
Muutoksentekijä-valmennuspolku
6.10-3.11.2020
08:30 - 16:30
Helsinki

Asiakkaamme palaute

Nitorin Muutoksentekijä-valmennusohjelma on ollut hieno tilaisuus tutkiskella itseään, organisaation kulttuuria ja resilienssiä. Voin lämpimästi suositella kokonaisuutta kaikille uudistajille ja uudistushenkisille. Tämä setti kannattaa ottaa haltuun jos #agiletransformation #peopleops läikähtää! Minna Janhonen inspiroi: “Jos ketteryys ei ole mindsetissä, sitä ei ole”.

Heidi Kannisto, Head of Unit, Digital Services, Kela IT Services

Valmentaja

Profile_trainer_Minna_Janhonen.jpegMuutoksentekijä-valmennuspolun valmentajana toimii Lean Agile Coach, organisaatioiden tutkimuspohjaisen kehittämisen ammattilainen Minna Janhonen, jonka intohimona on edistää organisaatioiden kykyä uudistaa toimintaansa ketterästi ja kestävästi.

KOULUTUSPÄIVIEN KUVAUKSET


Agile People Operations

OPI KETTERÄN TOIMINTATAVAN PERUSTEET

Tämä on ensimmäinen osa kolmiosaista muutoksentekijä-valmennuspolkua. Koulutuksessa käymme läpi ketterää toimintatapaa viiden toisiaan täydentävän lähestymistavan avulla: rakenne, prosessit, ihmiset, strategia ja arvot.

Koulutuksen lähestymistapa perustuu moderniin ajatteluun ihmisestä organisaation keskeisenä voimavarana, jonka kehittymistä voidaan tukea valmentavan johtamisen avulla. Tämän vuoksi haluamme puhua People Operationsista, emme Human Resource Managementista. Vastaavasti organisaatiota tarkastellaan emergenttinä, jatkuvasti uudistuvana toimintaympäristönä.

Tämän osion käytyäsi sinun ei tarvitse enää nolostella, ettet ymmärrä mistä ketteryydessä on kyse, vaan voit osallistua aktiviisesti siitä käytäviin keskusteluihin. Ja mikä parasta, voit toimia ketteryyden sanansaattajana omassa yrityksessäsi, olitpa sitten esimies, johtaja, henkilöstöammattilainen, kehittäjä tai muuten aktiivinen ja kiinnostunut työpaikkasi muutoksentekijä!

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

 • Taustaa työn organisoinnin historiasta ja nykypäivästä: Mitä voimme oppia työn organisoinnin historiasta? Mitkä tekijät tekevät ketteryydestä hyvän tavan organisoida työtä nykypäivänä?
 • Millaisia ovat ketterän toimintatavan rakenteet? Perehdymme ketterän toimintatavan käytäntöihin, kuten priorisointiin, työn rajaamiseen ja aidon moniosaajatiimin rakentamiseen ja menetelmiin, joilla tällaista työtapaa voidaan tukea (kanban, scrum).
 • Agile People Operations – millaiset prosessit tukevat ihmisten työtä ketterässä organisaatiossa? Perehdymme HR:n toimintaan, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä itseohjautuvuuteen osana ketterän organisaation toimintaa.
 • Ketterä organisaatio vaalii ihmistä. Ketterissä organisaatioissa ihmisten motivaatio ja kehittyminen ovat tärkeitä asioita, jopa kompetenssia tärkeämpiä. Miten ketterä toimintatapa voi toimia merkityksellisen työn lähteenä?
 • Millainen on ketterä strategia? Millainen strateginen suunnittelu ja tuloksellisuuden seuranta sopii ketterään organisaatioon?
 • Ketteryys on arvopohjaista toimintaa. Jos ketteryys ei ole mindsetissä, sitä ei ole – ketterä muutos on ennen kaikkea kulttuurin muutos.

OPPIMISTAVOITTEET:

Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on perustiedot organisaation ketteryydestä ja ketterästä ajattelutavasta. Osallistujat ovat peilanneet ketteriä toimintatapoja oman organisaationsa nykyiseen toimintatapaan, valinneet kehittämiskohteita ja rakentaneet seuraavia konkreettisia askelia kohti oman organisaation ketteryyden edistämistä.


Resilientti organisaatio

SOPEUDU MUUTOKSEEN JA HALLITSE STRESSITILANTEITA

Organisaation resilienssillä tarkoitetaan taitoa, joka auttaa yritystä, organisaatiota tai yksikköä selviytymään muutoksista ja pysymään elinvoimaisena maailman myllerryksistä ja epävarmuuksista huolimatta. Se auttaa myös myönteisistä muutoksista selviämisessä. Toisin sanoen, se auttaa organisaatioita pysymään toimintakykyisinä erilaisissa uusissa tilanteissa, toipumaan muutoksista nopeasti, sekä sopeutumaan ja menestymään uusissa olosuhteissa.

Resilienssi perustuu kolmen organisaation ydinkyvykkyyden kehittämiseen. Nämä ovat ihmisiä arvostava johtaminen ja kulttuuri, vuorovaikutuksen rakentaminen sekä muutoskyvyn oppiminen. Koulutuksessa käymme läpi perusteet kaikista näistä kolmesta resilientin organisaation ydinkyvystä.

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ:

 • Taustaa resilienssistä: Mitä resilienssi tarkoittaa, ja miksi se on tärkeä taito organisaatiolle nykypäivän muuttuvassa maailmassa?
 • Resilientti johtaminen ja kulttuuri: Perehdymme siihen, millainen johtaminen ja kulttuuri edesauttavat resilienssin kehittymistä organisaatiossa. Tarkastelemme yhtymäkohtia ketterään toimintatapaan.
 • Vuorovaikutus ja verkostot: Käymme esimerkkien valossa läpi sitä, miten organisaation sisäinen yhteistyö edistää organisaation kykyä toimia muutoskyvykkäästi. Pohdimme myös verkostojen merkitystä kiperistä tilanteista selviämisessä.
 • Ympäristön analyysi: Käymme konkreettisesti läpi sitä, miten toimintaympäristömme vaikuttaa organisaatiomme toimintaan.
 • Muutosvalmiuden oppiminen: Perehdymme organisaation tilannetietoisuuteen ja tulevaisuustaitoihin organisaation jatkuvuutta edistävinä tekijöinä.
 • Resilienssi ja ketteryys: Resilienssi ja ketterä toimintatapa tukevat toinen toisiaan konkreettisesti. Tarkastelemme mm. miten resilienssitaidot liittyvät työtehtävien ja tiimirakenteen hallintaan.

OPPIMISTAVOITTEET:

Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on perustiedot organisaation resilienssistä, resilientistä ajattelutavasta sekä resilienssin edistämisen hyödyistä. Osallistujat ovat tunnistaneet heikkouksia ja kehittäneet ensimmäisiä ideoita siitä, millä tavalla resilienssiä voi edistää.


Fasilitointi kehittämisen tukena

OIVALLUTA IHMISET TEKEMÄÄN ASIOITA YHDESSÄ JA RATKOMAAN RISTIRIITATILANTEITA

Erityisen hyvin fasilitointi sopii tilanteisiin, joissa kaikkien ääni halutaan kuuluville ja osaaminen käyttöön, ja kun tarvitaan ryhmän yhteistä päätöstä ja yhteistä sitoutumista. Fasilitoinnin avulla saadaan esille osallistujien tietoa, osaamista ja kokemuksia. Sen avulla osallistujien omistajuus ja sitoutuminen lisääntyy.

Tässä koulutuksessa keskitymme käymään läpi fasilitoinnin perusperiaatteita ja tasoja, erityisesti virtuaaliseen fasilitointiin keskittyen. Kun yhteistyö tapahtuu virtuaalisesti, kokoukset ja työpajat tarvitsevat enemmän rakennetta ja huomiota. Oikein valitut työkalut, prosessit ja menetelmät ovat avainroolissa menestyksekkään työpajan läpiviennissä. Saat myös käyttöösi koosteen hyväksi havaitsemistamme, helposti itsenäisesti omaksuttavista fasilitointimenetelmistä.

Pureudumme kurssilla myös siihen, miten fasilitoinnin avulla voi luoda turvallista yhteistyöilmapiiriä ja selvitä haastavistakin ryhmätilanteista. Erimielisyydet ovat arkea jokaisessa työyhteisössä, eikä ristiriidoilta voi aina välttyä. Niiden ratkomiseen on kuitenkin olemassa hyviä, osallisuutta ja tasapuolista kohtelua edistäviä menetelmiä.

KOULUTUSPÄIVän SISÄLTÖ:

 • Mitä fasilitointi on?
 • Työpajojen ja kokouksten fasilitoinnin suunnittelu
 • Osallistavat menetelmät (me-we-us, brainstorming, story mapping, retrospective) ja työkalut (MS Teams tai Zoom, Mural, Miro)
 • Käytännön harjoituksia
 • Perehdytään sopivan fasilitointimenetelmän valintaan ja kokeillaan fasilitointia käytännössä.
 • Luottamuksen ja toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen ryhmissä: Tutustumme luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen ja ylläpitämiseen.
 • Ristiriitatilanteiden ratkominen:
  • Miksi ristiriitoja syntyy? Syyt ristiriitojen takana ovat yleensä hyvin inhimillisiä.
  • Nostetaan kissa pöydälle - Ratkaisut avaimena ristiriitoihin. Käymme läpi askeleita, joiden avulla päästään ongelmallisesta tilanteesta rauhalliseen tavoitetilaan. Perehdymme aiheeseen sekä teorian että harjoitteiden avulla

OPPIMISTAVOITTEET:

Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on perustiedot fasilitoinnin merkityksestä ryhmätilanteiden ohjauksessa, perustaidot ryhmien yhteisen tekemisen edistämiseen ja toimiva malli ristiriitatilanteiden ratkomiseen.

Ajankohta
Aika
Sijainti
Koulutus
Muutoksentekijä-valmennuspolku
6.10-3.11.2020
08:30 - 16:30
Helsinki

Tarkista kurssikalenterista kaikki tarjoamamme kurssit.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

phone-negative.svg 010 205 3777email-negative.svg courses@nitor.com