Muutoksentekijä-valmennuspolku - osa 1: Agile People Operations

Ohjelmistokehityksestä alkunsa saanut ketterä toimintatapa valloittaa yhä uusia toimialoja ja alueita. Se ei ole enää vähään aikaan ollut pelkästään ohjelmistoyritysten tapa organisoida työtä. Parhaat hyödyt ketterästä toimintatavasta saadaan irti, kun ketterää toimintatapaa käyttävässä organisaatiossa myös johtaminen ja tukitoiminnot kuten HR ja viestintä, on rakennettu siten, että ne ymmärtävät ja tukevat ketterää toimintatapaa.

teddy-kelley-125924-unsplash.jpg


Osa 1: Agile People Operations

opi ketterän toimintatavan perusteet

Tämä on ensimmäinen osa kolmiosaista muutoksentekijä-valmennuspolkua. Koulutuksessa käymme läpi ketterää toimintatapaa viiden toisiaan täydentävän lähestymistavan avulla: rakenne, prosessit, ihmiset, strategia ja arvot.

Koulutuksen lähestymistapa perustuu moderniin ajatteluun ihmisestä organisaation keskeisenä voimavarana, jonka kehittymistä voidaan tukea valmentavan johtamisen avulla. Tämän vuoksi haluamme puhua People Operationsista, emme Human Resource Managementista. Vastaavasti organisaatiota tarkastellaan emergenttinä, jatkuvasti uudistuvana toimintaympäristönä.

Tämän osion käytyäsi sinun ei tarvitse enää nolostella, ettet ymmärrä mistä ketteryydessä on kyse, vaan voit osallistua aktiviisesti siitä käytäviin keskusteluihin. Jja mikä parasta, voit toimia ketteryyden sanansaattajana omassa yrityksessäsi!

Koulutuspäivän sisältö:

 • Taustaa työn organisoinnin historiasta ja nykypäivästä
  • Mitä voimme oppia työn organisoinnin historiasta? Mitkä tekijät tekevät ketteryydestä hyvän tavan organisoida työtä nykypäivänä?
 • Millaisia ovat ketterän toimintatavan rakenteet?
  • Perehdymme ketterän toimintatavan erilaisiin toiminnallisiin ja ajallisiin rakenteisiin, kuten scrumiin, kanbaniin ja tiimeihin.
 • Agile People Operations – millaiset prosessit tukevat ihmisten työtä ketterässä organisaatiossa?
  • Perehdymme HR:n toimintaan, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä itseohjautuvuuteen osana ketterän organisaation toimintaa.
 • Ketterä organisaatio vaalii ihmistä
  • Ketterissä organisaatioissa ihmisten motivaatio ja kehittyminen ovat tärkeitä asioita, jopa kompetenssia tärkeämpiä. Miten ketterä toimintatapa voi toimia merkityksellisen työn lähteenä?
 • Millainen on ketterä strategia?
  • Millainen strateginen suunnittelu ja tuloksellisuuden seuranta sopii ketterään organisaatioon?
 • Ketteryys on arvopohjaista toimintaa
  • Jos ketteryys ei ole mindsetissä, sitä ei ole – ketterä muutos on ennen kaikkea kulttuurin muutos.

Oppimistavoitteet:

Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on perustiedot organisaation ketteryydestä ja ketterästä ajattelutavasta. Osallistujat ovat peilanneet ketteriä toimintatapoja oman organisaationsa nykyiseen toimintatapaan, valinneet kehittämiskohteita ja rakentaneet seuraavia konkreettisia askelia kohti oman organisaation ketteryyden edistämistä.

LYHYESTI:

 • Koulutuksen kesto: Koko muutoksentekijä-valmennuspolku (3 pv), yksittäinen koulutuspäivä (1 pv).
 • Hinta:
  • Muutoksentekijä-valmennuspolku: 1950€ (+alv) per osallistuja
  • Agile People Operations -koulutuspäivä: 760€ (+alv) per osallistuja
 • Minimiosallistujamäärä: 8 henkilöä
 • Maksimiosallistujamäärä: 20 henkilöä

Voit osallistua joko koko muutoksentekijä-valmennuspolkuun (3pv) tai yksittäiseen työpajapäivään (1 pv).

 1. Agile People Operations - torstaina 13.2.2020
 2. Resilientti organisaatio - torstaina 27.2.2020
 3. Fasilitointi kehittämisen tukena - torstaina 12.3.2020

Ilmoittautuminen kaikkiin vaihtoehtoihin tapahtuu alla olevan kalenterin kautta!

Ajankohta
Aika
Sijainti
Kurssi
Muutoksentekijä-valmennuspolku
13.2.2020
08:30 - 16:30
Helsinki

Muutoksentekijä-valmennuspolku

Valmennuspolku kehittää kykyäsi toimia organisaatiossasi muutoksentekijänä. Opit perusteet ketterästä toimintatavasta sekä käytäntöjen että periaatteiden tasolla. Saat myös tukea resilienssin eli muutoskyvyn kehittämiseen organisaatiossasi. Polulla opit ryhmätyömenetelmiä, joiden avulla voit oivalluttaa ihmisiä tekemään parempaa yhteistyötä ja ratkomaan yhteistyön esteitä. Polku kehittää erityisesti kykyäsi toimia ja ohjata erilaisia ryhmätilanteita, yksilölliset tarpeet huomioiden.

Valmennuspolussa on 3 osaa:

 1. Agile People Operations – opi ketterän toimintatavan perusteet
 2. Resilientti organisaatio – sopeudu muutokseen ja hallitse stressitilanteita
 3. Fasilitointi kehittämisen tukena – oivalluta ihmiset tekemään asioita ja ratkomaan ristiriitoja yhdessä

Kenelle:

Voit toimia ketterässä organisaatiossa tukitoiminnoissa, kehittäjäroolissa tai esimiestehtävissä. Voit parhaillaan harkita, olisiko ketterä ja muutoksiin sopeutuva toimintatapa sinun organisaatiossasi hyvä tapa toimia. Voit olla konkari, joka hakee uutta suuntaa ja uusia ajatuksia työn organisoinnille yrityksessäsi, tai voit tulla kasvuyrityksestä, joka haluaa varmistaa modernin ja muutoksiin sopeutuvan tavan organisoitua yrityksen alkutaipaleelta saakka.

Toimialasi voi olla ohjelmistokehitykseen liittyvä, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Voit aivan yhtä hyvin olla intohimoinen julkisen sektorin toiminnan kehittäjä – ketteryydellä, resilienssillä ja fasilitointitaidoilla on paljon annettavaa myös sinulle.

Miksi:

Ketterä toimintatapa, organisaation resilienssi eli muutoskyky ja fasilitointitaidot eli ihmisten oivalluttaminen yhdessä tekemiseen ovat toinen toistaan tukevia organisaatioiden tulevaisuuden kyvykkyyksiä. Niiden oppiminen edistää organisaation kykyä menestyä kompleksisessa, alati muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä sellaiseksi työpaikaksi, jossa ihmiset viihtyvät ja kokevat työn olevan merkityksellistä ja sujuvaa.

Ketterän toimintatavan omaksuminen auttaa organisaatiota keskittymään siihen, mikä tuottaa sille suurinta arvoa, ja karsimaan sellaisia tehtäviä, jotka eivät tue tätä päämäärää. Tuotteet tai palvelut ovat perinteistä mallia nopeammin asiakkaiden saatavilla ja niiden laatu on aiempaa parempi. Vastaavasti organisaation resilienssillä on todettu olevan yhteys kassavirtaan, kannattavuuteen ja tuottavuuteen.

Yksilötasolla on havaittu, että ketteryyden ja resilienssin yhtäaikainen kehittäminen vähentää muutoksesta aiheutuvaa stressiä ja parantaa muutoksessa onnistumisen todennäköisyyttä – siksikin resilienssin kehittäminen sopii erittäin hyvin ketterän muutoksen tueksi! Fasilitointi puolestaan auttaa ryhmää saavuttamaan toiminnalleen asettamansa päämäärät luomalla rakennetta ja jäntevyyttä yhteiseen tekemiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun.

Valmennuspolun toteutustapa on vuorovaikutteinen. Workshop-muotoista työskentelyä siivittävät lyhyet luennointiosuudet.

Lue lisää:

Kuva: Teddy Kelley/Unsplash

Valmentaja

Muutoksentekijä-valmennuspolun valmentajana toimii Lean Agile Coach, organisaatioiden tutkimuspohjaisen kehittämisen ammattilainen Minna Janhonen, jonka intohimona on edistää organisaatioiden kykyä uudistaa toimintaansa ketterästi ja kestävästi.

Minna_Janhonen_Profile_blue_transparent.png

Tarkista kurssikalenterista kaikki tarjoamamme kurssit.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

phone-negative.svg 010 205 3777email-negative.svg courses@nitor.com

Tilaa Nitor Agile -uutiskirje!