Muutoksentekijä-valmennuspolku - osa 3: Fasilitointi kehittämisen tukena myös online

Fasilitointi on yhteisen toiminnan suunnittelua ja ohjausta. Sen tavoitteena on auttaa ryhmää saavuttamaan toiminnalleen asettamansa päämäärät. Fasilitointi sopii kaikenlaisten ryhmätilanteiden ohjaamiseen, sillä se luo rakennetta ja jäntevyyttä yhteiseen tekemiseen.

kelly-sikkema-411622-unsplash.jpg


Osa 3: Fasilitointi kehittämisen tukena

oivalluta ihmiset tekemään asioita yhdessä ja ratkomaan ristiriitatilanteita

Tämä on kolmas ja viimeinen osa muutoksentekijä-valmennuspolkua.

Erityisen hyvin fasilitointi sopii tilanteisiin, joissa kaikkien ääni halutaan kuuluville ja osaaminen käyttöön, ja kun tarvitaan ryhmän yhteistä päätöstä ja yhteistä sitoutumista. Fasilitoinnin avulla saadaan esille osallistujien tietoa, osaamista ja kokemuksia. Sen avulla osallistujien omistajuus ja sitoutuminen lisääntyy.

Tässä koulutuksessa keskitymme käymään läpi fasilitoinnin perusperiaatteita ja tasoja, erityisesti virtuaaliseen fasilitointiin keskittyen. Kun yhteistyö tapahtuu virtuaalisesti, kokoukset ja työpajat tarvitsevat enemmän rakennetta ja huomiota. Oikein valitut työkalut, prosessit ja menetelmät ovat avainroolissa menestyksekkään työpajan läpiviennissä. Saat myös käyttöösi koosteen hyväksi havaitsemistamme, helposti itsenäisesti omaksuttavista fasilitointimenetelmistä.

Pureudumme kurssilla myös siihen, miten fasilitoinnin avulla voi luoda turvallista yhteistyöilmapiiriä ja selvitä haastavistakin ryhmätilanteista. Erimielisyydet ovat arkea jokaisessa työyhteisössä, eikä ristiriidoilta voi aina välttyä. Niiden ratkomiseen on kuitenkin olemassa hyviä, osallisuutta ja tasapuolista kohtelua edistäviä menetelmiä.

Koulutuspäivien sisältö:

Koulutus on jaettu kahteen puolen päivän mittaiseen online-tapahtumaan.

1. koulutuspäivä 11.6.2020 klo 9:30 - 12:30

 • Mitä fasilitointi on?
 • Työpajojen ja kokouksten fasilitoinnin suunnittelu
 • Osallistavat menetelmät (me-we-us, brainstorming, story mapping, retrospective) ja työkalut (MS Teams tai Zoom, Mural, Miro)
 • Käytännön harjoituksia

2. koulutuspäivä 17.8.2020 klo 9:00 - 12:00

 • Perehdytään sopivan fasilitointimenetelmän valintaan ja kokeillaan fasilitointia käytännössä.
 • Luottamuksen ja toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen ryhmissä
  • Tutustumme luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen ja ylläpitämiseen.
 • Ristiriitatilanteiden ratkominen
  • Miksi ristiriitoja syntyy? Syyt ristiriitojen takana ovat yleensä hyvin inhimillisiä.
  • Nostetaan kissa pöydälle - Ratkaisut avaimena ristiriitoihin. Käymme läpi askeleita, joiden avulla päästään ongelmallisesta tilanteesta rauhalliseen tavoitetilaan. Perehdymme aiheeseen sekä teorian että harjoitteiden avulla

Oppimistavoitteet:

Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on perustiedot fasilitoinnin merkityksestä ryhmätilanteiden ohjauksessa, perustaidot ryhmien yhteisen tekemisen edistämiseen ja toimiva malli ristiriitatilanteiden ratkomiseen.

LYHYESTI:

 • Koulutuksen kesto: Koko muutoksentekijä-valmennuspolku (3 pv), yksittäinen koulutuspäivä (1 pv).
 • Hinta:
  • Muutoksentekijä-valmennuspolku: 1950€ (+alv) per osallistuja
  • Fasilitointi kehittämisen tukena -koulutuspäivä: 760€ (+alv) per osallistuja
 • Minimiosallistujamäärä: 8 henkilöä
 • Maksimiosallistujamäärä: 20 henkilöä

Voit osallistua joko koko muutoksentekijä-valmennuspolkuun (3pv) tai yksittäiseen työpajapäivään (1 pv).

 1. Agile People Operations - torstaina 27.2.2020
 2. Resilientti organisaatio - torstaina 12.3.2020
 3. Fasilitointi kehittämisen tukena - torstaina 11.6.2020 ja maanantaina 17.8.2020

Ilmoittautuminen kaikkiin vaihtoehtoihin tapahtuu alla olevan kalenterin kautta!

Peruutusehdot: Osallistumisen voi peruuttaa 14 vuorokautta ennen kurssin alkamista veloituksetta. Mikäli perut osallistumisesi alle 14 vuorokauden sisällä kurssin alkamisesta, veloitamme sinulta 50% kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi.

Ajankohta
Sijainti
Kurssi
Fasilitointi kehittämisen tukena myös online
11.6.2020
Online

Muutoksentekijä-valmennuspolku

Valmennuspolku kehittää kykyäsi toimia organisaatiossasi muutoksentekijänä. Opit perusteet ketterästä toimintatavasta sekä käytäntöjen että periaatteiden tasolla. Saat myös tukea resilienssin eli muutoskyvyn kehittämiseen organisaatiossasi. Polulla opit ryhmätyömenetelmiä, joiden avulla voit oivalluttaa ihmisiä tekemään parempaa yhteistyötä ja ratkomaan yhteistyön esteitä. Polku kehittää erityisesti kykyäsi toimia ja ohjata erilaisia ryhmätilanteita, yksilölliset tarpeet huomioiden.

Valmennuspolussa on 3 osaa:

 1. Agile People Operations – opi ketterän toimintatavan perusteet
 2. Resilientti organisaatio – sopeudu muutokseen ja hallitse stressitilanteita
 3. Fasilitointi kehittämisen tukena – oivalluta ihmiset tekemään asioita ja ratkomaan ristiriitoja yhdessä

Kenelle:

Voit toimia ketterässä organisaatiossa tukitoiminnoissa, kehittäjäroolissa tai esimiestehtävissä. Voit parhaillaan harkita, olisiko ketterä ja muutoksiin sopeutuva toimintatapa sinun organisaatiossasi hyvä tapa toimia. Voit olla konkari, joka hakee uutta suuntaa ja uusia ajatuksia työn organisoinnille yrityksessäsi, tai voit tulla kasvuyrityksestä, joka haluaa varmistaa modernin ja muutoksiin sopeutuvan tavan organisoitua yrityksen alkutaipaleelta saakka.

Toimialasi voi olla ohjelmistokehitykseen liittyvä, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Voit aivan yhtä hyvin olla intohimoinen julkisen sektorin toiminnan kehittäjä – ketteryydellä, resilienssillä ja fasilitointitaidoilla on paljon annettavaa myös sinulle.

Miksi:

Ketterä toimintatapa, organisaation resilienssi eli muutoskyky ja fasilitointitaidot eli ihmisten oivalluttaminen yhdessä tekemiseen ovat toinen toistaan tukevia organisaatioiden tulevaisuuden kyvykkyyksiä. Niiden oppiminen edistää organisaation kykyä menestyä kompleksisessa, alati muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä sellaiseksi työpaikaksi, jossa ihmiset viihtyvät ja kokevat työn olevan merkityksellistä ja sujuvaa.

Ketterän toimintatavan omaksuminen auttaa organisaatiota keskittymään siihen, mikä tuottaa sille suurinta arvoa, ja karsimaan sellaisia tehtäviä, jotka eivät tue tätä päämäärää. Tuotteet tai palvelut ovat perinteistä mallia nopeammin asiakkaiden saatavilla ja niiden laatu on aiempaa parempi. Vastaavasti organisaation resilienssillä on todettu olevan yhteys kassavirtaan, kannattavuuteen ja tuottavuuteen.

Yksilötasolla on havaittu, että ketteryyden ja resilienssin yhtäaikainen kehittäminen vähentää muutoksesta aiheutuvaa stressiä ja parantaa muutoksessa onnistumisen todennäköisyyttä – siksikin resilienssin kehittäminen sopii erittäin hyvin ketterän muutoksen tueksi! Fasilitointi puolestaan auttaa ryhmää saavuttamaan toiminnalleen asettamansa päämäärät luomalla rakennetta ja jäntevyyttä yhteiseen tekemiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun.

Valmennuspolun toteutustapa on vuorovaikutteinen. Workshop-muotoista työskentelyä siivittävät lyhyet luennointiosuudet.

Lue lisää:

Kuva: Kelly Sikkema / Unsplash

Valmentaja

Muutoksentekijä-valmennuspolun valmentajana toimii Lean Agile Coach, organisaatioiden tutkimuspohjaisen kehittämisen ammattilainen Minna Janhonen, jonka intohimona on edistää organisaatioiden kykyä uudistaa toimintaansa ketterästi ja kestävästi.

Minna_Janhonen_Profile_blue_transparent.png

Tarkista kurssikalenterista kaikki tarjoamamme kurssit.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

phone-negative.svg 010 205 3777email-negative.svg courses@nitor.com

Tilaa Nitor Agile -uutiskirje!