Muutoksentekijä-valmennuspolku - osa 2: Resilientti organisaatio

Onko sinulla olemassa suunnitelmia sen varalle, että asiakas haluaakin yhtäkkiä ostaa tuotteitasi tai palveluitasi neljä kertaa nykyistä enemmän, heti huomenna? Tai jos kohtaat markkinoilla kilpailijan, joka vie 70 % asiakkaistasi? Tai korporaatiossasi tehdään uudelleenjärjestelyjä, jotka uhkaavat rampauttaa oman yksikkösi toiminnan – mitä teet? Tai jos toimitilasi palavat poroksi – miten saat toimintasi entiselle tasolle mahdollisimman nopeasti?

stephen-radford-43730-unsplash.jpg


Osa 2: Resilientti organisaatio

sopeudu muutokseen ja hallitse stressitilanteita

Tämä on toinen osa kolmiosaista muutoksentekijä-valmennuspolkua.

Organisaation resilienssillä tarkoitetaan taitoa, joka auttaa yritystä, organisaatiota tai yksikköä selviytymään muutoksista ja pysymään elinvoimaisena maailman myllerryksistä ja epävarmuuksista huolimatta. Se auttaa myös myönteisistä muutoksista selviämisessä. Toisin sanoen, se auttaa organisaatioita pysymään toimintakykyisinä erilaisissa uusissa tilanteissa, toipumaan muutoksista nopeasti, sekä sopeutumaan ja menestymään uusissa olosuhteissa.

Resilienssi perustuu kolmen organisaation ydinkyvykkyyden kehittämiseen. Nämä ovat ihmisiä arvostava johtaminen ja kulttuuri, vuorovaikutuksen rakentaminen sekä muutoskyvyn oppiminen. Koulutuksessa käymme läpi perusteet kaikista näistä kolmesta resilientin organisaation ydinkyvystä.

Koulutuspäivän sisältö:

 • Taustaa resilienssistä
  • Mitä resilienssi tarkoittaa, ja miksi se on tärkeä taito organisaatiolle nykypäivän muuttuvassa maailmassa?
 • Resilientti johtaminen ja kulttuuri
  • Perehdymme siihen, millainen johtaminen ja kulttuuri edesauttavat resilienssin kehittymistä organisaatiossa. Tarkastelemme yhtymäkohtia ketterään toimintatapaan.
 • Vuorovaikutus ja verkostot
  • Käymme esimerkkien valossa läpi sitä, miten organisaation sisäinen yhteistyö edistää organisaation kykyä toimia muutoskyvykkäästi. Pohdimme myös verkostojen merkitystä kiperistä tilanteista selviämisessä.
 • Ympäristön analyysi
  • Käymme konkreettisesti läpi sitä, miten toimintaympäristömme vaikuttaa organisaatiomme toimintaan.
 • Muutosvalmiuden oppiminen
  • Perehdymme organisaation tilannetietoisuuteen ja tulevaisuustaitoihin organisaation jatkuvuutta edistävinä tekijöinä.
 • Resilienssi ja ketteryys
  • Resilienssi ja ketterä toimintatapa tukevat toinen toisiaan konkreettisesti. Tarkastelemme mm. miten resilienssitaidot liittyvät työtehtävien ja tiimirakenteen hallintaan.

Oppimistavoitteet:

Koulutuspäivän jälkeen osallistujilla on perustiedot organisaation resilienssistä, resilientistä ajattelutavasta sekä resilienssin edistämisen hyödyistä. Osallistujat ovat tunnistaneet heikkouksia ja kehittäneet ensimmäisiä ideoita siitä, millä tavalla resilienssiä voi edistää.

LYHYESTI:

 • Koulutuksen kesto: Koko muutoksentekijä-valmennuspolku (3 pv), yksittäinen koulutuspäivä (1 pv).
 • Hinta:
  • Muutoksentekijä-valmennuspolku: 1950€ (+alv) per osallistuja
  • Resilientti organisaatio -koulutuspäivä: 760€ (+alv) per osallistuja
 • Minimiosallistujamäärä: 8 henkilöä
 • Maksimiosallistujamäärä: 20 henkilöä

Voit osallistua joko koko muutoksentekijä-valmennuspolkuun (3pv) tai yksittäiseen työpajapäivään (1 pv).

 1. Agile People Operations - torstaina 27.2.2020
 2. Resilientti organisaatio - torstaina 12.3.2020
 3. Fasilitointi kehittämisen tukena - torstaina 26.3.2020

Ilmoittautuminen kaikkiin vaihtoehtoihin tapahtuu alla olevan kalenterin kautta!

Peruutusehdot: Osallistumisen voi peruuttaa 14 vuorokautta ennen kurssin alkamista veloituksetta. Mikäli perut osallistumisesi alle 14 vuorokauden sisällä kurssin alkamisesta, veloitamme sinulta 50% kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi.

Ajankohta
Aika
Sijainti
Kurssi
Muutoksentekijä-valmennuspolku
12.3.2020
08:30 - 16:30
Helsinki

Muutoksentekijä-valmennuspolku

Valmennuspolku kehittää kykyäsi toimia organisaatiossasi muutoksentekijänä. Opit perusteet ketterästä toimintatavasta sekä käytäntöjen että periaatteiden tasolla. Saat myös tukea resilienssin eli muutoskyvyn kehittämiseen organisaatiossasi. Polulla opit ryhmätyömenetelmiä, joiden avulla voit oivalluttaa ihmisiä tekemään parempaa yhteistyötä ja ratkomaan yhteistyön esteitä. Polku kehittää erityisesti kykyäsi toimia ja ohjata erilaisia ryhmätilanteita, yksilölliset tarpeet huomioiden.

Valmennuspolussa on 3 osaa:

 1. Agile People Operations – opi ketterän toimintatavan perusteet
 2. Resilientti organisaatio – sopeudu muutokseen ja hallitse stressitilanteita
 3. Fasilitointi kehittämisen tukena – oivalluta ihmiset tekemään asioita ja ratkomaan ristiriitoja yhdessä

Kenelle:

Voit toimia ketterässä organisaatiossa tukitoiminnoissa, kehittäjäroolissa tai esimiestehtävissä. Voit parhaillaan harkita, olisiko ketterä ja muutoksiin sopeutuva toimintatapa sinun organisaatiossasi hyvä tapa toimia. Voit olla konkari, joka hakee uutta suuntaa ja uusia ajatuksia työn organisoinnille yrityksessäsi, tai voit tulla kasvuyrityksestä, joka haluaa varmistaa modernin ja muutoksiin sopeutuvan tavan organisoitua yrityksen alkutaipaleelta saakka.

Toimialasi voi olla ohjelmistokehitykseen liittyvä, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Voit aivan yhtä hyvin olla intohimoinen julkisen sektorin toiminnan kehittäjä – ketteryydellä, resilienssillä ja fasilitointitaidoilla on paljon annettavaa myös sinulle.

Miksi:

Ketterä toimintatapa, organisaation resilienssi eli muutoskyky ja fasilitointitaidot eli ihmisten oivalluttaminen yhdessä tekemiseen ovat toinen toistaan tukevia organisaatioiden tulevaisuuden kyvykkyyksiä. Niiden oppiminen edistää organisaation kykyä menestyä kompleksisessa, alati muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä sellaiseksi työpaikaksi, jossa ihmiset viihtyvät ja kokevat työn olevan merkityksellistä ja sujuvaa.

Ketterän toimintatavan omaksuminen auttaa organisaatiota keskittymään siihen, mikä tuottaa sille suurinta arvoa, ja karsimaan sellaisia tehtäviä, jotka eivät tue tätä päämäärää. Tuotteet tai palvelut ovat perinteistä mallia nopeammin asiakkaiden saatavilla ja niiden laatu on aiempaa parempi. Vastaavasti organisaation resilienssillä on todettu olevan yhteys kassavirtaan, kannattavuuteen ja tuottavuuteen.

Yksilötasolla on havaittu, että ketteryyden ja resilienssin yhtäaikainen kehittäminen vähentää muutoksesta aiheutuvaa stressiä ja parantaa muutoksessa onnistumisen todennäköisyyttä – siksikin resilienssin kehittäminen sopii erittäin hyvin ketterän muutoksen tueksi! Fasilitointi puolestaan auttaa ryhmää saavuttamaan toiminnalleen asettamansa päämäärät luomalla rakennetta ja jäntevyyttä yhteiseen tekemiseen sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun.

Valmennuspolun toteutustapa on vuorovaikutteinen. Workshop-muotoista työskentelyä siivittävät lyhyet luennointiosuudet.

Lue lisää:

Kuva: Stephen Radford / Unsplash

Valmentaja

Muutoksentekijä-valmennuspolun valmentajana toimii Lean Agile Coach, organisaatioiden tutkimuspohjaisen kehittämisen ammattilainen Minna Janhonen, jonka intohimona on edistää organisaatioiden kykyä uudistaa toimintaansa ketterästi ja kestävästi.

Minna_Janhonen_Profile_blue_transparent.png

Tarkista kurssikalenterista kaikki tarjoamamme kurssit.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

phone-negative.svg 010 205 3777email-negative.svg courses@nitor.com

Tilaa Nitor Agile -uutiskirje!