The Phoenix Project

Liiketoiminnan kokonaisvaltainen ketteryys vaatii koko organisaation yhteistyötä ja kommunikaatiota sekä kokonaisuuden ymmärrystä. The Phoenix Project simulaatio tarjoaa turvallisen ympäristön oppia ja havainnoida, miten muutosta tulee tehdä koko organisaation näkökulmasta poistaen toimintojen välisiä siiloja tähdäten aikaisempaa nopeampaan asiakasarvon tuottamiseen.

1802-NitorHQ-M16914.jpg

TIETOA PHOENIX PROJECT SIMULAATIOPELISTÄ

The Phoenix Project ja The Phoenix Project for Business ovat liiketoimintasimulaatiopelejä, jotka pohjautuvat 2013 julkaistuun saman nimiseen bestseller romaaniin. Simulaatiossa toimitaan liiketoiminnan ja IT-rooleissa kohdaten kirjassa kuvatun mukaisia digitalisoitumisen ja nykyorganisaation haasteita, sekä miten soveltamalla DevOps periaatteita että liiketoimintaketteryyttä voidaan saada aikaiseksi merkittäviä toimintamallien parannuksia ja liiketoiminta arvon kehittymistä.

Simulaatio on turvallinen tapa oppia kokemuksen kautta todellisuutta jäljittelevässä ympäristössä. Pelissä harjoitettujen käytäntöjen kautta voidaan tehdä havaintoja oman organisaation nykytilan toimintamallien haasteista sekä viedä opittuja oivalluksia käytäntöön omassa työympäristössä. Lopputuloksena tiimit saavat mukaansa liudan parannusehdotuksia, joilla oman yrityksen toimintaa voi kehittää. Simulaatioiden toteutuksesta vastaa GamingWorks.

The Phoenix Project for Business - Simulaatiopeli liiketoiminnan ketteröittämiseksi

The Phoenix Project for Business on liiketoimintasimulaatio, jossa koetaan siiloutuneen organisaation ja hitaan arvontuoton haasteet sekä havainnollistetaan miten ketterien toimintamallien soveltamisella liiketoiminnan puolella voidaan saavuttaa kokonaisvaltainen liiketoiminnan ketteryys (business agility).

Peli on suunnattu erityisesti yrityksen ylemmälle johdolle, liiketoiminnan johtotehtävissä ja liiketoimintaprosesseissa (finance, HR) toimiville henkilöille sekä IT osastojen johdolle, jotka toimivat yhteistyössä liiketoiminnan kanssa.

Simulaation oppimistavoitteet on määriteltävissä tapauskohtaisesti, mutta yleiset tavoitteet ovat:

 • Miksi ja miten liiketoiminnan tulisi olla osana muutosta
 • Ymmärtää visualisoinnin ja systeemiajattelun arvo
 • Tunnistaa pullonkaulat ja toiminnan virtauksen hyödyt
 • Ymmärtää arvovirtojen mukaisesti organisoitumisen hyödyt

Yleistä:

 • Kesto: 3 1/2 tuntia
 • Ryhmäkoko: 5-8 henkilöä
 • Voidaan pitää suomeksi ja englanniksi, materiaali on englanniksi.


The Phoenix Project - Simulaatiopeli DevOps periaatteiden ymmärtämiseksi

The Phoenix Project on DevOps simulaatio, jossa koetaan siiloutuneen organisaation ja hitaan arvontuoton haasteet sekä miten DevOps periaatteita soveltamalla voidaan kehittää kulttuuria paremman yhteistyön saavuttamiseksi ja tuottaa asiakas arvoa aikaisempaa nopeammin ja paremmalla laadulla.

Peli on suunnattu kaikille roolille ja työntekijöille liiketoiminnassa, tuotekehityksessä ja IT-toiminnoissa, jotka haluavat soveltaa ketteriä ja DevOps-periaatteita palveluidensa suorituskykyä parantaakseen tai luodakseen enemmän arvoa IT-ratkaisuistaan.

Simulaation oppimistavoitteet on määriteltävissä tapauskohtaisesti, mutta yleiset tavoitteet ovat:

 • Työjonojen hallinta ja visualisointi
 • Yhteistyön ja tiimityön merkitys
 • Jatkuvan palautteen ja parantamisen tärkeys
 • Pienten eräkokojen ja virtauksen parantamisen merkitys

Yleistä:

 • Kesto: 1 päivä
 • Ryhmäkoko: 9-12 henkilöä
 • Voidaan pitää suomeksi ja englanniksi, materiaali on englanniksi

VALMENTAJA

The Phoenix Project simulaatiopelin fasilitoi Lean Agile Coach Ari Koli, joka on sertifioitu The Phoenix Project ja The Phoenix Project for Business -fasilitaattori

Tarkista kurssikalenterista kaikki tarjoamamme kurssit.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä!

phone-negative.svg 010 205 3777email-negative.svg courses@nitor.com

Tilaa Nitor Agile -uutiskirje!