Resilienssin rakentaminen - Kriisin kautta kasvaminen ja kehittyminen

Resilienssin rakentaminen -työpajasarjassa tunnistamme organisaatiosi hyviä tapoja toimia poikkeustilanteessa ja työstämme niiden pohjalta toimintamalleja, joissa resilienssin eli muutoskyvykkyyden kehittäminen saadaan osaksi organisaation normaalia kehittämistoimintaa.

Lifering.png

Työpajan kuvaus


Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on haastanut organisaatioita mukauttamaan toimintatapojansa nopealla aikataululla. Hyvät varautumissuunnitelmat auttavat meitä eteenpäin, mutta aina meillä ei ole niitä käytössämme - ja vaikka olisikin, kaikkeen ei ole mahdollista varautua etukäteen. Kuitenkin voimme oppia muutos- ja poikkeustilanteissa toimimisen mallleja sekä harjaantua näkemään ja ennakoimaan muutossignaaleja toimintaympäristössämme.

Kriisi on itsessään hyvä opettaja, siksi koronavirus-tilanteen tuomien poikkeustilanteessa toimimisen oppien tunnistaminen ja talteen kerääminen on askel kohti tulevaisuuteen varautumista ja resilienssin kasvattamista.

Sisältö:

1. Mitä opimme korona-tilanteesta?

  • Millaisia ovat organisaation hyvät poikkeustilanteen toimintatavat?
  • Opit talteen: miten toimimme korona-tilanteen aikana? Toiminnan sujuvuuden ja pulmakohtien tarkastelu ja yhteen kokoaminen eri näkökulmista käsin (esim. johtaminen, yhteistyö, asiakastyö).

2. Miten kasvamme ja kehitymme oppimamme kautta?

  • Millaiset toimintatavat auttavat varautumaan tulevaan?
  • Opit käyttöön: Työstämme ensimmäisen työpajan tuotosten pohjalta toimintamalleja suuntaan, jossa resilienssin kehittäminen muodostuu osaksi organisaation normaalia kehittämistoimintaa, luoden pohjaa jatkuvalle kyvykkyydelle hoitaa muutostilanteita.

Kohderyhmä:

  • Johto- ja esimiesryhmät
  • Heimot, tiimit tms ryhmät, joiden toimintaa on mielekästä tarkastella ja kehittää ko. näkökulmista.

Toteutustapa:

Kaksi puolen päivän online-työpajaa MS Teams -ympäristöä hyödyntäen.

Työpajojen jälkeen:

Työpajojen jälkeen osallistujat osaavat toiminnallaan ottaa ensiaskelia resilientin toimintatavan edistämisessä. Tarjoamme myös mahdollisuuden jatkotyöstöön ja sparraukseen Nitorin konsulttien tuella.

Haluatko kuulla lisää?

Lisätietoja työpajasta antaa Minna Janhonen, Lean Agile Coach ja organisaatioiden tutkimuspohjaisen kehittämisen ammattilainen, jonka intohimona on edistää organisaatioiden kykyä uudistaa toimintaansa ketterästi ja kestävästi.

Minna_Janhonen_Profile_blue_transparent.png

Ota yhteyttä