​Mikä kummajainen on ketterä valmentaja?

17.12.2018 klo 13.33

Millaista ketteryyttä lean- ja agile-menetelmien valmentajalta vaaditaan? Tärkeimmässä roolissa ovat oma oppiminen ja oivallukset. Nitor antaa koulutusta myös ketterästä valmentamisesta, jotta kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta.

IMG_5419.JPG

Lyssa Adkins ja Michael Spayd ovat kiteyttäneet mainiosti ketterän valmentajan (agile coach) roolin Framework of Agile Coaching Competency -mallin avulla. Itse olin heidän opissaan vuonna 2012, mistä lähtien olen testannut ja todennut tämän raamin hyvin kuvaavan abstraktia ketterän valmentajan roolia.

Ketterä valmentaja on käytännön oivalluksien myötä omaksunut lean- ja agile-arvot sekä periaatteet. Tämä on ehkä kaikkein haastavin osa-alue, koska usein pois opittavaa on niin paljon, että uuden ajattelutavan muodostuminen ei saa tilaa. Katso The Backwards Brain Bicycle video, niin ymmärrät ajatukseni. Haasteena on myös, että oikeasti ketteriä ympäristöjä, jossa voi saada todellisia käytännön oivalluksia, on vielä Suomessa harvassa.

Ketterä valmentaja on parhaimmillaan ammattivalmentaja, joka osaa haastaa yksilön, tiimin ja organisaation ajattelemaan ja ratkaisemaan haasteita joka päivä paremmin.

Ketterä valmentaja omaa laajan fasilitaattorin työkalupakin. Sen avulla voi suunnitella ja auttaa isojakin ryhmiä saavuttamaan yhteisen pohdinnan, ymmärryksen sekä prioriteetin asioille, joita halutaan edistää. Hyvänä esimerkkinä on Yle Lean Culture Toolkit, joka on lanseerattu vapaasti kaikkien käyttöön.

Koska ketterä valmentaja on lähes aina uuden asian äärellä, lean- ja agile-menetelmien sekä ajattelutavan opettaminen on erittäin tärkeä taito.

Usein valmentajaa tarvitaan myös tuomaan uutta ajattelutapaa ympäristöön, jossa siitä ei ole vielä kokemusta. Silloin tarvitaan mentoria, joka omalla esimerkillään voi havainnollistaa, miten esimerkiksi ketterä tuoteomistaja toimii, niin että tiimeillä on tilaa kasvaa itseohjautuviksi. Jotta voi toimia mentorina, tarvitaan omakohtaista huippuosaamista joltakin näistä kolmesta alueesta: tekniikka, liiketoiminta tai transformaatio.

Saamani opin pohjalta olen rakentanut Nitorin ketterän valmennuksen koulutuksen, jossa opitaan ammattivalmentajan menetelmiä ketterän valmentajan tueksi. Tämän perusosaamisen lisäksi tuon koulutuksessa esille useita eri fasilitoinnin keinoja sekä sen, miten ketterää ajatustapaa yrityksessä voidaan rakentaa ja lujittaa.

Seuraava valmennus järjestetään 11.–12.6.2019 Helsingissä, tervetuloa mukaan!

KIRJOITTAJASTA

Kirsi_Mikkonen_profile_blue_cropped.jpg

Kirsi Mikkonen on mukautumiskykyinen muutosjohtaja ja Lean-Agile coach. Kirsi on kansainvälisellä tasolla menestynyt purjehtija, joka talvisin vaihtaa purkkarit telemark-suksiin.