​Release Train Engineer tekee saman kuin ketterä projektipäällikkö, mutta parantaa samalla toimintamallin

29.1.2018 klo 17.12

Yrityksillä on tapana palkata ulkoisia tiimejä ja ketteriä projektipäälliköitä toteuttamaan projektejaan. Mitä jos ketterän projektipäällikön sijasta seuraavan kerran palkkaisitkin ketterän toimitusjunan päällikön eli Release Train Engineerin (RTE:n)?

RTE_nitor.jpeg

Moni yritys hyödyntää kehityshankkeissaan ulkopuolista apua. Yleensä hommaan palkataan projektipäällikkö. Ketterän ajattelun sisäistäneelle yritykselle vielä parempi vaihtoehto voisi olla SAFe-mallin mukaan toimiva Release Train Engineer eli RTE.

Scaled Agile Framework (SAFe) on toimintamalli, jolla yritys voi ottaa Lean-Agile -menetelmät käyttöön koko yrityksen laajuudessa. SAFessa perinteinen projektipäällikön tehtävä jakautuu kahtia: sisältövastuuseen, joka on tuotepäälliköllä ja toteutusvastuuseen, joka on ketterän toimitusjunan päälliköllä eli RTE:llä.

SAFessa ketteristä tiimeistä muodostuva toimitusjuna toteuttaa jatkuvan tuotekehitysvirran ja tarjoaa säännöllisen rytmin suunnittelulle, kehitykselle ja retrospektiiville. Toimitusjunan päällikkö (RTE) fasilitoi toimitusjunan prosesseja ja toteutusta sekä ohjaa toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Tyypillisesti Nitorin RTE:t tulevat organisaatioon ratkomaan tunnistettua ongelmaa. Samalla kun he fasilitoivat junan toimintaa, he myös huolehtivat siitä, että eri osapuolten välinen kommunikaatio toimii ja etenemisen esteitä saadaan purettua.

Usein RTE:mme viettävät uuden junan kanssa kolme Program Incrementtiä (PI:tä) eli noin puoli vuotta. Tämä on riittävän pitkä aika, että uusi toimintamalli vakiintuu ja saadaan käyntiin. Myös ihmiset tulevat tutuiksi ja heidän kanssaan voidaan käydä syvällisiä keskustelua uuden toimintamallin omaksumiseksi.

Jatkossa näen tilausta myös sille, että RTE tulee parantamaan jo käynnissä olevaa toimintaa ja vie ketteryyttä vielä asteen pidemmälle.

Oikeastaan RTE:mme ovat aika velhoja. Tyypillisesti heillä on pitkä kokemus projektien vetämisestä, ja suurin osa on toiminut tiimien ja organisaatioiden esimiehenä. He ovat jo Nitorille tullessaan olleet oman alansa huippuja, mutta heitä ajaa eteenpäin tahto kehittyä vielä paremmaksi ja kehittyä tai kehittää omaa alaansa.

Tämän lisäksi he ovat vaatimattomia osaamisestaan, sosiaalisesti taitavia ja suhtautuvat intohimoisesti ketteryyteen. Vähän niin kuin Ginger Rogers, joka teki kaiken sen minkä Fred Astairekin – mutta korkokengilllä ja takaperin.

Miksi siis investoisit ketterään projektipäällikköön, kun RTE:n palkkaamalla voit saada kaiken sen minkä saisit muutenkin mutta vielä lisäksi merkittävän toiminnan parannuksen kaupan päälle?

Kirjoittajasta

Maarit_Laanti_profile_blue_cropped.jpeg

Maarit Laanti on Nitorin pääkouluttaja ja tehnyt väitöskirjansa laajamittaisesta ketteryydestä. Maarit on yksi SAFe-menetelmän kontribuuttoreista sekä myös sertifioitu SAFe -menetelmän kouluttajien kouluttaja, ensimmäinen laatuaan Suomessa.