​Näin möhlit SAFe-muutoksen

26.4.2019 klo 9.00

Haluatko tietää, kuinka ketterän muutoksen saa kangistettua? Lean-Agile päävalmentajamme Maarit neuvoo kieli poskessa, kuinka saat tuhottua SAFe-projektin jos toisenkin.

blogi_Nain_mohlit_SAFe_muutoksen_1140x641px.jpg

Kollegani Kirsi ja Marko kirjoittivat oivaltavasti siitä, kuinka ketterän muutoksen voi tyriä. Heidän bloginsa liikkuu kuitenkin vielä aika yleisellä tasolla. Lisäänpä siis vettä myllyyn ja annan pari yksityiskohtaisempaa ”ohjetta” nimenomaan SAFe-muutoksen torpedoimiseen. Pidä hatustasi kiinni, tässä ne tulevat!

1. Älä vain kerro kenellekään mitä heiltä odotetaan!

Tämä on kaikkein paras muutos: se on salainen! Tehdään muutos, mutta ei kerrota kenellekään mikä tai miten! Koulutus on kerrassaan vain lahjattomia varten!

2. Älä anna tukea ja apua muutokseen!

Tämä on sukua edelliselle, mutta salakavalampi. Kerrotaan, että tehdään muutos, mutta ei sitä, mitä ihmisiltä odotetaan! Koulutetaan väki ja odotetaan, että kaikki muuttavat sen jälkeen yhdessä yössä toimintansa! Mitä nyt 20 vuotta on toimittu tietyllä tavalla! Vain tyhmät kysyvät!

3. Älä vain muuta projektikäytäntöjä!

SAFe perustuu Lean virtaus-ajatteluun, mutta vähät siitä. Kuka nyt voisi luopua projekteista? Väliäkö sillä että SAFe-muutoksen nopeutta koskevat tavoitteet jäävät saavuttamatta – pääasia että vanhoja asioita aletaan kutsua uusilla nimillä! Mitä nyt byrokratia voi vähän lisääntyä kun laitetaan kahdet prosessit on päällekkäin!

4. Tee muutos minimibudjetilla!

DevOps ja testiautomaatio vaativat rahaa. Samoin muutoksen jalkauttaminen coacheja apuna käyttäen. Tekemisen nopeuttaminen vaatii konkreettisia toimia ja parannuksia. Mutta koska aikataulujen pitäminen on vain välillistä eikä suoranaista hyötyä, niin kaikki budjetti voidaan ohjata tekijöiden määrän kasvattamiseen toimintatapojen sijasta! Muutosbudjetista on helppo karsia! Vaadi silti maksimitulosta minimibudjetilla!

5. Keksi oma raami!

… tai ainakin vaadi, että SAFen toimivuus todistetaan juuri sinun organisaatiossasi ennen käyttöönottoa!

Vaikka SAFe on kilpailijoilla jo käytössä, sen toimivuutta ja muiden saamia tuloksia voi aina epäillä. Me olemme erilaisia ja tarvitsemme ihan erilaisen raamin kuin kaikki muut!! Järjestä SAFesta yksityiskohtainen katselmointi ennen käyttöönottoa – älä vaivaudu oppimaan mitään käytännössä!

6. Pidä muutos kaapissa!

SAFe lisää parhaimmillaan organisaatioiden välistä kommunikaatiota, mutta vähät siitä! Jos teet kaappimuutoksen, saat yksin kaiken kunnian, kun tulet kaapista ulos! Mitä nyt muutos joutuu samalla kaikkien muiden kehittämisen hankkeiden jalkoihin – jos se on tarpeeksi vahva sisäsyntyisesti, se selviää, eikö vain? Varmuuden vuoksi voitte käynnistää useita kilpailevia muutoksia naapuriorganisaatioissa.

7. Keksi omat termit!

SAFessa tulee valtava määrä uutta terminologiaa – mutta ne eivät sovi meille! Keksitään itse paremmat termit, niin kukaan ei varmasti voi mistään tarkistaa mitä mitäkin sana tarkoittaa!

Näillä voit aloittaa muutoksen vesittämisen. Vaan entäpä jos joku kuitenkin onnistuu muuttamaan jonkin osan tekemistä läpinäkyväksi ja luomaan inkrementteihin pohjautuvaa metriikkaa? Tässä vielä kaksi bonusneuvoa kaiken varalta:

+1 Älä hyödynnä dataa!

Dataa ei missään nimessä pidä ottaa ohjauksen välineeksi. Johdon tulee systemaattisista tuloksista huolimatta aina sitoutua kiinteisiin aikatauluihin kiinteillä sisällöillä ja pakata inkrementit tuplasti niin täyteen kuin mitä edellisessä inkrementissä saatiin aikaan – datalla ohjaaminen on vain heikkoja ja lahjattomia varten.

+2 Johda käskyttämällä!

Riittää, että hyvin määritellään mitä halutaan ja vaatimukset kommunikoidaan tekijöille selkeästi! Näin on tehty 80-luvullakin, miksei siis nyt! Työvoima kannattaa ostaa aina sieltä mistä sitä halvimmalla saa, vaikka junan valmiiksi saatuja Featureita mittaava käyrä näyttäisi aivokuolleelta, eikä mitään koskaan valmistuisikaan. Luja usko on ennenkin pelastanut alusta asti hukkaan tuomittuja projekteja – tällaisia ihmetekoja kun on ohjelmistoalan historia pullollaan!

Turhautuneen ketterän muutoksen blogin kirjoitti kieli poskessa Maarit.

KIRJOITTAJASTA

Maarit_Laanti_profile_blue_cropped.jpeg

Maarit Laanti on Nitorin pääkouluttaja ja tehnyt väitöskirjansa laajamittaisesta ketteryydestä. Maarit on yksi SAFe-menetelmän kontribuuttoreista sekä myös sertifioitu SAFe -menetelmän kouluttajien kouluttaja, ensimmäinen laatuaan Suomessa.


PS. SAFe-muutoksessa pääsee toki systemaattisuudella ja suunnitelmallisuudella hyvään alkuun kääntämällä kaikki edellä luetellut käytännöt toisinpäin eli:

  1. Kouluta perusasiat kaikille ja kommunikoi riittävästi odotuksia ja toiveita.
  2. Anna riittävästi tukea ja apua kunkin uuden roolin mukaiseen toimintaan.
  3. Poista vanha projektimallinen ohjaus ja tee kokonaisvaltainen oikea muutos, eli “ota raami aidosti käyttöön”.
  4. Huolehdi siitä, että muutoksella on erillinen budjetti tai käytettävissä oleva investointiraha työkaluihin, koulutuksiin, muutoksen tukeen ja kaikkinaisten (toiminnan ja muutoksen) esteiden poistoon.
  5. Poista muutosvastarintaa pitäytymällä yleisessä terminologiassa ja mahdollisimman pitkälle jo koetelluissa tavoissa ratkoa systemaattisia toimintatapojen ongelmia.
  6. Anna lupa kokeilemiseen ja käytännössä harjoitteluun ja luota siihen, että kerralla ei tarvitse mennä oikein, mutta palautteesta pitää oppia.
  7. Jaa onnistumisia ja kerro miten niihin on päästy.

Muutoksen tavoitteena on organisaatio, jossa kaikki tasot saavat säännöllisesti palautetta onnistumisistaan ja voivat saatujen faktojen perusteella korjata ja kehittää omaa toimintaansa. Johtaminen pohjautuu tavoitteiden kommunikoimiseen ja sparraukseen – siihen, että uskotaan ihmisten ja tiimien oma-aloitteellisuuteen, ammattimaisuuteen ja vastuullisuuteen.

Organisaatio, tiimit ja niiden yksittäiset henkilöt voivat alkaa syklisesti kehittämään toimintatapaansa ja tulostaan, kun tavoitteet ja kunkin syklin tulokset ovat läpinäkyviä ja tuloksia parannetaan valmentamalla.

PPS. Ihmisten kanssa toimiessa tulee aina eteen yllättäviä ja uusia tilanteita. Se tekee muutosvalmentajan elämästä mielenkiintoista ja kannustaa oppimaan SAFea syvällisemmin! Kun omassa SAFe-muutoksessa uhkaa tulla seinä vastaan tai turhauttaa, laita ihmeessä meille viestiä niin ratkotaan tilannetta yhdessä!