Elämä on pidempi kuin kvartaali.
Siksi teemme kestävää digitaalista kehitystä.


Lean Design ja Arkkitehtuuri

Hallitsemme kokonaisuudet ja ratkaisumme saavuttavat niille asetetut tavoitteet. Pragmatic Agile® -toimitusmallilla varmistamme laadun ja sen, että asiakkaamme saa insinööritaidostamme täyden hyödyn koko ratkaisun elinkaaren ajan.

Palvelumuotoilulla​strategisia onnistumisia

Palvelumuotoilun tarkoitus on löytää tapa tuottaa mahdollisimman paljon arvoa sekä asiakkaalle että liiketoiminnalle. Näin kehitämme ketterästi digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat yrityksen strategian ja liiketoiminnan palveluksessa eikä päinvastoin.

Arkkitehtuurilla​kestävää digitaalista kehitystä

Lean-arkkitehtuurissa yhdistämme suunnitelmallisuuden ja ketterän tekemisen tavalla, joka rakentaa kokonaisuutta parhaiten. Kun arkkitehdillakin on ”kädet laastissa”, palvelu voidaan samanaikaisesti sekä tuoda nopeasti markkinoille että suunnitella hyvin. Näin tehdään kestävää digitaalista kehitystä eli ratkaisuja, jotka ovat toimivia ja kehittyviä koko pitkän elinkaarensa ajan.

Käyttäjäkokemuskoko ajan mukana

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu on tärkeä menestystekijä ja siksi kaikkialla mukana, niin visuaalisessa suunnittelussa, prototypoinnissa kuin tuotannossa olevan ratkaisun kehittämisessäkin. Käyttäjän ymmärtäminen ja tekninen osaaminen eivät sulje toisiaan pois, vaan kaikki ketterän tiimimme jäsenet ymmärtävät hyvän käyttäjäkokemuksen arvon.

Prototyypitysnopeasti ja realistisesti

Toimiva prototyyppi paljastaa sudenkuopat ja mahdollisuudet silloin, kun asioihin reagoiminen on vielä halpaa. Kykymme nopeaan prototyypitykseen perustuu raudanlujaan insinööritaitoon ja kokonaisuuksien hallintaan pienessä tiimissä.


Teknologia

Kun katsotaan ratkaisun elinkaarta, suurimmat kustannukset syntyvät ylläpitokustannuksista ja mahdollisista uusien asioiden implementoinneista. Samalla syntyvät myös suurimmat säästömahdollisuudet. Kestävä digitaalinen kehitys tarkoittaa sitä, että ratkaisun suunnittelussa on mietitty tekninen ympäristö, käyttö ja kehittämismahdollisuudet vuosiksi eteenpäin.

Ohjelmistokehitystestivetoisesti

Pragmatic Agile® -toimitusmallimme laajentaa yleisesti käytettyjä scrum- ja kanban -menetelmiä. Suunnittelu on tuotu kehitystiimin tasolle ja nopeaa palautetta hyödynnetään kaikkialla toimitusketjussa. Arkkitehtuurisuunnittelu varmistaa lopputulosten yhteensopivuuden asiakkaan testi- ja tuotantoympäristöjen kanssa ja testivetoinen sovelluskehitys takaa järjestelmien korkean laadun ja edullisen ylläpidettävyyden. Myös riippumattomuutemme on asiakkaan etu. Käytämme vain hyviksi todettuja ja toimivia sovellustyökaluja sekä avoimen lähdekoodin kirjastoja ja työkaluja.

Ylläpitopalveluketterästi

Elinkaaren hallintamme perustuu moderniin DevOps-toimintamalliin ja joustaviin pilviteknologioihin. Sovelluskehitys, laadunvarmistus, pienkehitys ja tuotannon tuki toimivat palvelussamme keskenään tiiviissä yhteistyössä. Hyödynnämme jatkuvaa integraatiota sekä jatkuvan toimituksen infrastruktuuria. Asiakkaillemme se merkitsee merkittäviä kustannussäästöjä ja nopeaa palvelujen kehittämismahdollisuutta koko tuotteen elinkaaren ajan.


Ketterä muutos

Lopussa kiitos seisoo, mutta alun ei tarvitse olla hankalaa. Nitor tarjoaa käyttöösi monipuolisen kokemuksen muutosprosesseista, joilla asiakkaamme ovat siirtyneet ketteriin menetelmiin ja saavuttaneet liiketoimintatavoitteensa.

Nykytila-analyysiluo läpinäkyvyyttä

Ketteryyden nykytila-analyysi tähtää laajasti business-ketteryyden tukemiseen. Sen avulla luodaan johdolle näkyvyyttä organisaation ketteryyden hyötyihin ja saadaan henkilöstön ääni kuuluville. Näin voidaan varmistaa, että ketteryyden kehittäminen on vahvalla pohjalla ja missio on yhteinen.

​Ketterä muutoskoko organisaatioon

Parhaimpiin tuloksiin päästään, kun koko organisaatio seisoo muutoksen takana. Nitor auttaa asiakkaitaan siirtymään kokonaisketterään toimintaan käyttäen Scaled Agile Framework (SAFe) - tai muuta soveltuvaa mallia. Tuomme mukautuvan johtamisen yrityksen kaikille tasoille, projektitiimeistä budjetointiin ja takaamme, ettei osaaminen jää teoriatasolle vaan ratkaisee käytännön ongelmia.

Autamme asiakkaitamme tukemaan henkilöstöä ketterässä muutoksessa ja rakentamaan henkilöstötoimintoja, jotka tukevat tätä päämäärää. Jotta seuraava muutos olisi astetta helpompi, autamme asiakkaitamme kehittämään myös organisaation resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä.

​Koulutuson muutoksen pääomaa

Asiakkaamme ovat liiketoimintansa asiantuntijoita, me puolestamme tunnemme kokonaisketterän toimintamallin ja muutoksen johtamisen. Näiden yhdistämiseksi tarjoamme asiakkaillemme Scaled AgileFramework –toimintamallin ja sertifioidut koulutukset. Lue lisää koulutuksistamme.

​Muutostukikäytännön työssä

Johdon ja henkilöstön kouluttamisesta syntyvä osaaminen muuttuu toiminnaksi käytännön muutostyöpajoissa, joiden järjestämisen ja ohjaamisen teemme kymmenien projektien kokemuksella. Tiimitasolla tehokkainta on muutoksen tukeminen osaavalla scrum masterilla tai product ownerilla, jotka tuovat tiimiin paitsi uuden ajattelun, myös teknistä tukea tarjoamalla menetelmäosaamista ja apua uusien työkalujen käyttöönottoon.


Katselmoinnit ja auditoinnit

Riippumattomat katselmointi- ja auditointipalvelumme tarjoavat kokemuksemme käyttöösi ja auttavat ohjaamaan projekteja oikeaan suuntaan. Katselmoinnit on kannattavinta tehdä ratkaisun kehittämisvaiheessa, mutta niitä voidaan tehdä myös tuotannossa oleviin järjestelmiin.

Sovellus- ja arkkitehtuuri­katselmoinnitlaadun varmistamiseksi

Kokonaisuuksien tai projektien osien katselmoinneilla löydetään ratkaisusta parannuskohteet ja seurataan, että toimituksen laatu vastaa asetettuja kriteerejä.

Suoritus­kyky­katselmoinnitpaikantavat ongelmat

Profilointipalvelu havaitsee pullonkaulat sekä yksittäisissä järjestelmissä että niiden välisissä integraatioissa. Profilointi voidaan tehdä komponenttitasolle asti, jolloin resursseja kuluttavat toiminnot voidaan yksilöidä tarkasti.

Vikasietoisuus­katselmoinnitvankalla kokemuksella

Löydämme mahdolliset ongelmat ennen kuin ne käyvät kalliiksi. Avustamme tarvittaessa poikkeustilannetestauksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Mikä on liiketoimintasi valmius tekoälyvallankumoukseen?

Nitor Insight tarjoaa tutkimus- ja konsultointipalveluita datan, tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisessä. Kuule lisää Samuli Visurilta ja data science -asiantuntijoiltamme, miten voit saada tekoälystä hyötyä käytännön liiketoiminnassa.

Samuli_Visuri_profile_transparent.png

Ota yhteyttä