Ensimmäiset muutoksentekijät uunista ulos

1.9.2020 klo 9.47

Ihka ensimmäinen Muutoksentekijä-valmennuspolku saatiin juuri onnellisesti päätökseen. Kurssi koostui kolmesta aihekokonaisuudesta, joita yhteensitovana teemana oli kehittää osallistujien valmiuksia toimia organisaatioissaan muutoksen läpiviejinä – sekä tiedollisesta että taidollisesta näkökulmasta.

blogi_muutoksentekija.jpg

Valmennuksen alussa kävimme läpi ketterän toimintatavan perusteita ja henkilöstöjohtamisen roolia muutoksen rakentajana ja eteenpäin viejänä. Seuraavaksi syvensimme osallistujien muutososaamista perehtymällä organisaation resilienssiin eli muovautumiskykyyn.

Sattumalta tämä kurssikerta ajoittui samalle maaliskuun viikolle korona-epidemian puhkeamisen ja etätyöhön siirtymisen kanssa. Kurssi eli ajassa myös siten, että kolmas aihekokonaisuus, eli fasilitointitaidot, muokattiin sisältämään erityisesti etäfasilitointiin soveltuvien menetelmien ja työkalujen opettelua.

Kurssin toteutus ei siis mennyt niin kuin Strömsössä, jossa asiat tuntuvat onnistuvan kertaheitolla ja suunnitelmien mukaisesti – mikä oli erinomainen asia!

Korona-epidemiaan sopeutumisen aikaansaamat muutokset sisällöissä ja aikatauluissa tarjosivat kurssin ytimeen kuuluvaa oppia jatkuvasta muovautumisesta. Pääsimme reaaliajassa arvioimaan omia valmiuksiamme toimia kompleksisessa, koko ajan muuttuvassa ja kehittyvässä toimintaympäristössä. Lisäksi saimme toisiltamme tarpeellista heijastuspintaa ja vertaistukea muutosten vaikutusten pohdintaan.

Kurssipalautteen perusteella kurssin ytimen voisi kiteyttää lausahdukseen: Ihmiset tekevät muutoksen. Muut erityisesti mieleenjääneet asiat löydät tästä kuvasta.

muutoksentekija_pilvi.png

Tutustu Muutoksentekijä -valmennuspolkuun.

Kirjoittajasta

Minna_Janhonen_Profile_blue_transparent.png

Minna Janhonen on organisaatioiden kehittämisen ja henkilöstöjohtamisen asiantuntija, joka valmentaa yrityksiä lean- ja agile-menetelmien saloihin.

Kuva: Ian Schneider / Unsplash

Asiakkaamme palaute

Nitorin Muutoksentekijä-valmennusohjelma on ollut hieno tilaisuus tutkiskella itseään, organisaation kulttuuria ja resilienssiä. Voin lämpimästi suositella kokonaisuutta kaikille uudistajille ja uudistushenkisille. Tämä setti kannattaa ottaa haltuun jos #agiletransformation #peopleops läikähtää! Minna Janhonen inspiroi: “Jos ketteryys ei ole mindsetissä, sitä ei ole”.

Heidi Kannisto, Head of Unit, Digital Services, Kela IT Services